Kezdőlap

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00028

Kedvezményezett: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat  

Támogatási kérelmünk a Felhívás Területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában szereplő A” pont  alapján „A 10.000 fő alatti népességszámú településeken megvalósuló, önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg” terhére kerül benyújtásra.

A projekt célja:

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat számára különösen fontos a környezetvédelem, s ezen belül kiemelt figyelmet fordítanak a megújuló energia alkalmazására is. Fontos problémát jelent az önkormányzatok többségénél, hogy a költségvetésük jelentős részét az intézményeik rezsiköltsége teszi ki, s ezt mindenképpen csökkenteni kívánják.

Ezen pályázat benyújtásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat csökkentse az épületeinek fenntartási költségeit. Miután megvizsgáltuk az elérhető és számunkra minden szempontból kivitelezhető fejlesztési lehetőségeket mind műszaki, energetikai, mind gazdasági szempontból, a Polgármesteri Hivatal főépületének és 2. számú épületének komplex energetikai korszerűsítése mellett döntöttünk. Mindkét épület Domaszék, Köztársaság tér 1. szám alatt, 1. hrsz-on helyezkedik el. A projekt keretében megvalósul a két épület homlokzati hőszigetelése és homlokzati nyílászáróinak cseréje, illetve a főépület fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése (indukciós hurokkal történő ellátása).

Nagyon fontos szempont volt, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amely a kivitelezés során a lehető legkevésbé érinti a normál működést.

 

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott tevékenységek körének a bemutatásával együtt:

–           Önkormányzati tulajdonú épületek, konkrétan a Polgármesteri Hivatal épületeinek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által: homlokzati hőszigetelés és homlokzati nyílászárók cseréje.

–           Fűtéskorszerűsítés, projektünk esetében kazáncsere. Az épület a felhívás megjelenésekor hatályos „176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról” szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába sorolható a fejlesztést követően.

–           Akadálymentesítés, indukciós hurok elhelyezésével és akadálymentes mellékhelyiség kialakításával.

–           Kötelezően előírt nyilvánossági és tájékoztatási feladatok biztosítása: tájékoztató táblák, fotódokumentáció, sajtómegjelenések összegyűjtése a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban és az „Arculati Kézikönyv”-ben foglaltak szerint.

–           Kötelezően előírt képzési tevékenység elvégzése: képzési anyag kidolgozása. képzés tartása abból a célból, hogy az épületet használók a projekt környezeti hozadékairól megfelelő tájékoztatást kapjanak.

–           Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele.

–           Közbeszerzési szolgáltatás igénybevétele.

–           Projektmenedzsment szakemberek igénybevétele.

Projektünk keretében önálló energetikai rendszerrel rendelkező épületegyüttes épületenergetikai korszerűsítése valósul meg, amelyek közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények. Energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektünk előkészítése során a fejlesztendő épületeken a kiindulási állapotukat lefedő épületenergetikai átvilágítást végeztünk.

Azbesztmentesítés esetünkben nem releváns. Az ügyfélforgalmat lebonyolító hivatali főépület jelenleg már akadálymentesített, de a projekt keretében indukciós hurok is elhelyezésre kerül majd, annak érdekében, hogy valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítés biztosítva legyen.

A fejlesztés összhangban van a megye stratégiai területfejlesztési céljaival. A projekt célja, az energiahatékonyság növelése, illeszkedik a Csongrád Megye Területfejlesztési Programjának „2.3. Energiahatékonysági és megújuló energetikai komplex fejlesztések” prioritásához.

A fejlesztés a közszolgáltatásnak helyt adó épületek korszerűsítés által hozzájárul a szolgáltatás feltételeinek minőségi javulásához, amely javítja a település népesség megtartó képességét.

Energiahatékonyságot javító projektünk többféle innovatív megoldást használ, hiszen a fűtéskorszerűsítésen túl, modern hőszigetelt üvegekkel ellátott nyílászárók kerülnek